คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้ รวมพลังตั้งสมาคมปกป้องพุทธ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 2 ธันวาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,662
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,656
  ค่าพลัง:
  +6,082
  0b98c4e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b88ae0b8b2e0b8a2e0b981e0b894e0b899e0b983e0b895.jpg
  คณะสงฆ์4จังหวัดชายแดนใต้ – เมื่อเร็วๆ นี้ที่วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ปัตตานี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่เข้านมัสการพระสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในพื้นที่ จ.สงขลา

  พร้อมเข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ตามโครงการสัมมนาและรับฟังนโยบายของรัฐมนตรี พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและหารือร่วมกันในการแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไทยพุทธในพื้นที่ หลังจากที่เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่ม จำนวนไม่ ต่ำกว่า 10 คน ใช้อาวุธสงครามบุกยิงป้อมจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา

  98c4e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b88ae0b8b2e0b8a2e0b981e0b894e0b899e0b983e0b895-1.jpg
  นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

  เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเสียชีวิต 15 ราย เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 5 พ.ย.2562 สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวไทยพุทธเป็นอย่างมาก ประกอบกับในห้วงที่ผ่านมายังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ ศาสนกิจของพระภิกษุ-สามเณร และวิธีการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่

  ดังนั้น จึงตั้งเวทีสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเพื่อ หาทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ โดยมีเจ้าคณะจังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระสังฆาธิการ เครือข่ายไทยพุทธ และเจ้าหน้าที่กองพัน ราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมในครั้งนี้

  98c4e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b88ae0b8b2e0b8a2e0b981e0b894e0b899e0b983e0b895-2.jpg
  98c4e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b88ae0b8b2e0b8a2e0b981e0b894e0b899e0b983e0b895-3.jpg
  ด้าน พระสิริจริยาลังการ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี กล่าวในเวทีสัมมนาว่า คณะสงฆ์จะมีการจัดตั้งเป็นสมาคมความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะสงฆ์ทั้ง 5 จังหวัด มีสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัด 5 จังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.),

  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.), สมาคมและสมาพันธ์ของชาวไทยพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามีส่วนร่วมในการจัดตั้งสมาคม เมื่อมีการจัดตั้งสมาคมถูกต้องตามกฎหมาย คณะสงฆ์และชาวพุทธในพื้นที่จะได้มีตัวตน เพื่อช่วยกันสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอน

  98c4e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b88ae0b8b2e0b8a2e0b981e0b894e0b899e0b983e0b895-4.jpg [​IMG]
  ขณะนี้กำลังยื่นจัดตั้งสมาคม โดยมีศูนย์การพัฒนา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมตัวกันในการทำงาน เป็นแนวทางเดียวที่จะสามารถให้มีความ เสมอภาคของคนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายในพหุวัฒนธรรม

  “คณะสงฆ์ขอให้ทางรัฐมนตรีช่วย ส่งเสริมในเรื่องนี้ให้เกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมามีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นสร้าง ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งทางที่ประชุมก็จะเสนอทางภาครัฐว่าจะทำอย่างไรให้เกิดความปลอดภัยให้กับประชาชนให้มากที่สุด นั่นคือสิ่งสำคัญ ที่สุดในเวลานี้ และความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่

  98c4e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b88ae0b8b2e0b8a2e0b981e0b894e0b899e0b983e0b895-5.jpg
  ซึ่งเป็นเป้าหมายและถูกทำลายชีวิตจำนวนมาก กระทบต่อความเป็นอยู่ของวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดที่อยู่ในหมู่บ้านห่างไกล การเดินทางระหว่างบ้านกับวัดมีความปลอดภัยน้อยมาก ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าออกมา ทางราชการก็ทราบ จึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีแก้ไข เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน” เจ้าคณะจังหวัด ปัตตานีกล่าว

  ด้าน นายพงษ์พันธ์ จันทร์เล็ก ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ยื่นข้อเสนอให้กับ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ข้อ คือ 1.กำหนดนโยบายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งไทยพุทธและมุสลิม และกำหนดบทลงโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้มีองค์กรอิสระในการติดตามดำเนินผล

  98c4e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b88ae0b8b2e0b8a2e0b981e0b894e0b899e0b983e0b895-6.jpg
  98c4e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b88ae0b8b2e0b8a2e0b981e0b894e0b899e0b983e0b895-7.jpg
  ข้อที่ 2 กำหนดให้อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น รับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของไทยพุทธและมุสลิม แต่ละชุมชนที่มีมัสยิดนั้นๆ รายงานผลการปฏิบัติต่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้รับทราบทุก 3 เดือน และกำหนดบทลงโทษ สำหรับอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย เพราะถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ เพราะได้รับค่าตอบแทน

  ด้านนายเทวัญกล่าวว่า จะนำปัญหาที่คณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธที่เสนอมานำไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุม ในคราวหน้า เพื่อเร่งช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวพุทธในพื้นที่อย่างเร่งด่วน

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.khaosod.co.th/amulets/news_3101536
   

แชร์หน้านี้

Loading...