วีดีโอ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ 1-3,แดนพุทธภูมิ

ในห้อง 'ท่องเที่ยว - อาหารการกิน' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 24 มกราคม 2019.

 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  BuddhaRayRiver.jpg
  พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ 1

  พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ 2

  พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ 3.mpg

  บ้าน หลังสุดท้าย
  Published on Dec 26, 2010
   
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  พาราณสี สถานที่แสดงปฐมเทศนา.wmv

  TheZito2012
  Published on Apr 29, 2012

  สถานที่แสดง"ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" และ "อนัตตลักขณสูตร" ณ สารนาถ เมืองพาราณสี Sarnath Varanasi

  P.Santipalo
  Published on Jan 27, 2018

  อริยทัศน์ อินเดีย : นิโครธาราม กับศึกฆ่าล้างเผ่าพงศ์วงศ์ศากยะ

  อริยทัศน์ อินเดีย : ราชคฤห์นครแห่งนักวิชาการ

  TNN 24
  Published on Jun 25, 2016   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  พระมหาคันธกุฎี ณ วัดเชตวันมหาวิหาร Gandhakuti - Jetavana monastery

  P.Santipalo
  Published on Dec 13, 2017
  สัตตมหาสถาน สัปดาห์ที่ 1-4

  อริยทัศน์ อินเดีย : สัตตมหาสถาน เสวยวิมุติสุข สัปดาห์ที่ 5-7

  TNN 24
  Published on Jul 23, 2016

   
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  ปฐมบทสู่แดนพุทธภูมิ An introduction to Buddhabhum - India

  สถานที่ประสูติ ณ สวนลุมพินี เนปาล Lumbini Nepal

  P.Santipalo
  Published on Dec 17, 2017

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 มกราคม 2019
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  สถานที่ปรินิพพาน กุสินารา Mahaparinirvana Temple - Kushinagar

  AAuE7mD6Wrt8hycNNkUVubmw2gcuX463bOut-wBwDg=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  P.Santipalo
  Published on Dec 21, 2017
  ประมวลภาพ ตามรอยบาทพระศาสดา ใฝ่หาสาระธรรม วันที่ 29 พ.ย. 2560 วัดมหาปรินิพพาน กุสินารา Mahaparinirvana Temple - Kushinagar ลักเนา-ลุมพินี -สาวัตถี- กบิลพัตร์-เวสารี-ราชคฤห์-กุสินารา-นาลันธา-คยา-พาราณาสี นำโดย พระอาจารย์สมทบ ปรกฺกโม
   
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  เขาคิชฌกูฏ

  อริยทัศน์ อินเดีย : เขาพรหมโยนี ทรงดับไฟร้อนของชฏิล3พี่น้อง

  พระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าอชาตศัตรู

  TNN 24
  Published on Aug 6, 2016   
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  อริยทัศน์ อินเดีย : หมอชีวกโกมารภัจจ์

  TNN 24
  Published on Aug 20, 2016
   
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  อริยทัศน์ อินเดีย : ตโปทานที เวภาระบรรพต

  TNN 24
  Published on Aug 26, 2016
   
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  อริยทัศน์ อินเดีย : อัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวา พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร

  TNN 24
  Published on Aug 13, 2016
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  อานันทโพธิ์ - วัดเชตวันมหาวิหาร Anandabodhi tree - Jetavana Monastery

  มกุฏพันธนเจดีย์ และสถานที่แบ่งพระธาตุ - Ramabhar stupa

  AAuE7mD6Wrt8hycNNkUVubmw2gcuX463bOut-wBwDg=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg

  P.Santipalo
  Published on Dec 22, 2017
   
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  สถานที่แสดง "อาทิตตปริยายสูตร" เขาพรหมโยนี คยาสีสะ Brahmayoni Hill, Gaya

  สถานที่แสดง ยมกปาฏิหารย์ - Yamaka Patihara

  P.Santipalo
  Published on Dec 9, 2017
  ประมวลภาพ ตามรอยบาทพระศาสดา ใฝ่หาสาระธรรม วันที่ 26 พ.ย. 2560
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 มกราคม 2019
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  นิโครธาราม - กบิลพัสดุ์ (อินเดีย-เนปาล) Nigrodharama Vihara, India-Nepal

  ถ้ำสุกรขาตา เขาคิชกูฏ นครราชคฤห์ Sugarakhata cave - Rajgir

  AAuE7mD6Wrt8hycNNkUVubmw2gcuX463bOut-wBwDg=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg

  P.Santipalo
  Published on Dec 29, 2017

   
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377

  วัดเวฬุวันมหาวิหาร นครราชคฤห์ Venu vana - Rajgir

  เกสริยา - สถานที่ประดิษฐานบาตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - Kesariya stupa

  AAuE7mD6Wrt8hycNNkUVubmw2gcuX463bOut-wBwDg=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg

  P.Santipalo
  Published on Dec 30, 2017
   
 14. สร้อยฟ้ามาลา

  สร้อยฟ้ามาลา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  16,798
  ค่าพลัง:
  +41,404
  สาธุ จ้า

  ไม่รู้จะมีโอกาสไปหรือเปล่า....
   
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี Ashokan Pillar, Vaishali

  มหาวิทยาลัยนาลันทา ราชคฤห์ สถานที่ปรินิพพานของพระสารีบุตร - Nalanda University - Rajgir

  P.Santipalo
  Published on Jan 6, 2018
   
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  อนุโมทนาสาธุล่วงหน้าค่ะ
   
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  พระราชวังกบิลพัสดุ์ Kapilavastu Palace

  AAuE7mD6Wrt8hycNNkUVubmw2gcuX463bOut-wBwDg=s48-mo-c-c0xffffffff-rj-k-no.jpg
  P.Santipalo

  Published on Dec 19, 2017

  ประมวลภาพ ตามรอยบาทพระศาสดา ใฝ่หาสาระธรรม วันที่ 28 พ.ย. 2560
   
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  อริยทัศน์ อินเดีย : พุทธกิจของพระศาสดา

  TNN 24
  Published on Sep 9, 2016
   
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  อริยทัศน์ อินเดีย : อนาถบิณฑิกเศรษฐี

  อริยทัศน์ อินเดีย : นางวิสาขามหาอุบาสิกา

  TNN 24
  Published on Sep 10, 2016
   
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  19,757
  กระทู้เรื่องเด่น:
  166
  ค่าพลัง:
  +27,377
  อริยทัศน์ อินเดีย : นางสุชาดามหาอุบาสิกา

  TNN 24
  Published on Jul 9, 2016
   

แชร์หน้านี้

Loading...