เรื่องเด่น ๓ พระนิยตโพธิสัตว์

ในห้อง 'พุทธภูมิ - พระโพธิสัตว์' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 7 มกราคม 2020.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  16,410
  กระทู้เรื่องเด่น:
  366
  ค่าพลัง:
  +59,892
  tnews_1515149757_6715.jpg
  “๓ พระนิยตโพธิสัตว์” พระโพธิ์สัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จาก"พระพุทธเจ้าแล้วว่า ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆ ไป  1(5666).jpg

  “…๓ พระนิยตโพธิสัตว์…” พระโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าแล้ว และได้รับการกล่าวขาน หรือได้รับการบันทึกไว้เป็นบันทึกตัวอักษรไว้ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า องค์ต่อๆไปในอนาคตกาลข้างหน้าไว้ดังนี้

  ๑) ครูบาเจ้าศรีวิชัย สิริวิชโย

  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เคยพบและสนทนาธรรมกับ “พระครูบาศรีวิชัย” หลังจากที่พระครูบาศรีวิชัยถูกอธิกรณ์แล้ว หลวงปู่มั่นเคยออกปากชวนพระครูบาศรีวิชัยออกมาปฏิบัติกัมมัฏฐานด้วยกัน แต่พระครูบาศรีวิชัยปฏิเสธ โดยกล่าวว่าท่านได้บำเพ็ญบารมีมาทางพระโพธิสัตว์ และได้รับการพยากรณ์แล้ว เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ต่อมาพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) สนใจใคร่รู้ถึงภูมิธรรมและปฏิปทาตามวิถีทางที่พระครูบาศรีวิชัยดำเนินอยู่ จึงได้สอบถามหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ซึ่งท่านได้กราบเรียนพระเดชพระคุณให้ทราบว่า…
  “…พระศรีวิชัยองค์นี้เป็นพระโพธสัตว์ ปรารถนาพระโพธิญาณ ขณะนี้กำลังบำเพ็ญเพียรสร้างสมบารมีอยู่ ซึ่งต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอีกนาน จนกว่าการสั่งสมบารมีธรรมจะบริบูรณ์ จะมาตรัสรู้เป็นองค์ที่ ๑๐ พระสุมังคโลพุทธเจ้า นับจากพระศรีอาริยเมตไตรโยองค์ที่ ๑…”
  ที่มา : ธรรมประวัติองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม(วัดหนองน่อง) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


  2(5033).jpg

  ๒) หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ

  หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เป็น “พระนิยตโพธิสัตว์” ท่านปรารถนาพระโพธิญาณ และได้รับการพยากรณ์แล้ว ท่านได้รู้เห็นจิตใจของตนในส่วนลึกอย่างละเอียดว่า ได้เคยอธิษฐานตั้งความปรารถนาและได้รับการพยากรณ์แล้ว ในช่วงธุดงค์ไป อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กับหลวงปู่สิม พุทธาจาโร โดยเมื่อครั้งเป็นสามเณรนั้น หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ผู้เป็นอาจารย์ ท่านได้กล่าวไว้ว่า…
  (หลวงปู่จาม) “…ได้เคยอธิษฐานตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าไว้แล้วในอดีตชาติและได้รับการพุทธพยากรณ์แล้ว ไม่สามารถถอนออกได้ จึงจะต้องบำเพ็ญบารมีเพิ่มขึ้น จะต้องเกิดตายอีกหลายชาติ จนกว่าบารมีจะเต็ม และถึงระยะเวลาที่จะต้องลงมาอีกเพื่อการจะเป็นพระพุทธเจ้า ที่จะต้องมาโปรดสัตว์ที่โลกกำลังร้อนระอุ ซึ่งเป็นระยะเวลาอีกนานเท่าใดไม่สามารถจะประมาณได้
  การสั่งสมอุปนิสัยบุญบารมีในแนวทางของความเป็นพุทธภูมิและได้รับการพุทธพยากรณ์แล้วนั้น ก็เป็นเรื่องเฉพาะตน การจะบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นใครก็เป็นเรื่องเฉพาะของการเป็นใครคนนั้น กรณีบำเพ็ญสาวกบารมีก็จะเป็นสาวก บำเพ็ญอัครสาวกบารมีก็จะเป็นอัครสาวก บำเพ็ญปัจเจกบารมีก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้า ถ้าบำเพ็ญพุทธบารมีก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้า…”
  ที่มา : ธรรมประวัติองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม(วัดหนองน่อง) อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร  3(528).jpg


  ๓) พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล)


  หลวงปู่ไพบูลย์ สุมังคโล ท่านเป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้สร้างบารมีจาก “ศรัทธาธิกะ” ที่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร, หลวงปู่แว่น ธนปาโล, หลวงปู่หลวง กตปุญโญ, หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร, หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร และพระอาจารย์เด่น นันทิโย รับรอง
  จากหนังสือประวัติของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม…หลวงปู่ชอบท่านบอกว่า “หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีในพระศาสนา นอกนั้นเป็นเพียงคนอื่นคิดเหมาเอา ไม่ใช่ธรรมแท้”
  หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านยกเรื่องอดีตชาติของท่านกับหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล ให้ฟังว่า “ในสมัยพระพุทธเจ้ากะกุสันโธ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านเกิดเป็นอาจารย์ฤาษี อยู่ที่เมืองยอน ประเทศพม่า ท่านบอกในชาตินั้นเราได้ฌานสมาบัติ ๘ เหาะเหินเดินอากาศได้ ในชาติที่ท่านเกิดเป็นอาจารย์ฤาษี ที่เมืองยอน ประเทศพม่า ท่านมีลูกศิษย์ฤาษีที่ได้มาบวชพบกันในศาสนาพระพุทธเจ้าสมณโคดมองค์ปัจจุบัน มี ท่านพ่อลี ธัมมธโร, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงปู่จาม มหาปุญโญ, หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร, หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล และครูบากล้วย พระวีระศักดิ์ ธีรภัทโท ฯลฯ
  ในส่วนของหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล นั้น หลวงปู่ชอบ ฐานสโม บอกหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล ท่านได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้ากะกุสันโธรับรองความเป็นพระมหาโพธิสัตว์ให้กับท่าน ในชาติที่ท่านเกิดเป็นฤาษี ที่เมืองยอน ประเทศพม่า หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านบอกภัทรกัปป์หน้าจะมีพระพุทธเจ้า ๑๐ พระองค์ หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๘ ในอนาคตนับจากพระศรีอาริยเมตไตรโยเป็นองค์ที่ ๑…”
  ในธรรมะประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ชาติที่เกิดเป็นเทพบุตรฤาษีโพธิสัตว์ได้หนีจากนางฟ้านางสวรรค์ มาบำเพ็ญเพียรเป็นเทพบุตรฤาษีอยู่ผานกเค้า ภูกระดึง จ.เลย ท่านพ่อลี ธัมมธโร ได้ไปพบปะเจอ และสนทนาธรรมกัน ชาติก่อนั้นเกิดเป็นหัวหน้าชาวบ้านอยู่ผาบิ้ง วังสะพุง จ.เลย อุปถากพระอุบาลี(เอทัตคะผู้เลิศทางพระวินัย) อยู่ ๔ พรรษา จนท่านละสังขารที่นั้น จากนั้นตายจากมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดา หนีนางฟ้านางสวรรค์มาบำเพ็ญอยู่ผานกเค้า ต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ ๘ พระพุทธเจ้าเตยยะ นับจากพระศรีอาริยเมตไตรโยองค์ที่ ๑…”
  ธรรมประวัติบางส่วนของพระนิยตโพธิสัตว์ พระโพธิ์สัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์จากพระพุทธเจ้า

  ที่มา FB : เพจพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  อนุโมทนาและขอบคุณผู้เรียบเรียงจาก https://www.tnews.co.th/religion/39...จ้าแล้วว่า-ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆ-ไป
   

แชร์หน้านี้

Loading...